YÖNETİM KURULU

Kurucu 
Fizik Öğretmeni Ali Kemal Akbuğa

Kurucu
Matematik Öğretmeni Hasan Hüseyin Akbuğa

Okul Müdürü
Coğrafya Öğretmeni Merdan Yavaş

Okul Müdür Yardımcısı
Tarih Öğretmeni Gözde Kömürlü Gürsoy

Kurs Merkezi Müdürü
Rehber Öğretmen Tugay Sevim