YABANCI DİL EĞİTİMİ

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Yeni Çizgi Okulları olarak, yabancı dil alanında öğrencilerimizi her alanda İngilizceyi etkin bir şekilde kullanan bireyler olarak yetiştirmek ana hedefimizdir. CEFR: Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesine uygun şekilde hazırlanan müfredatımız ile öğrencilerimiz İngilizceyi aktif bir şekilde kullanım becerilerine sahip olmaktadırlar. Uygulanan programlar sayesinde İngilizce konuşma, dinleme, okuma, yazma temel becerileri bir üst seviyeye taşınmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin dil alanında çok yönlü olarak gelişmesine katkı sunarak, dünya vatandaşı haline getirmek hedeflerimizin ön koşulunu oluşturmaktadır.

42

YENİ ÇİZGİ MUN KULÜBÜ

MUN (Model United Nation) pek çok lise ve üniversitede düzenlenen ve temel olarak Birleşmiş Milletlerin farklı komitelerinin simülasyon olarak öğrenciler tarafından canlandırıldığı bir etkinliktir. 2019’da kurulan kulübümüz MUN konferanslarına katılarak yabancı dili gerçek hayatta kullanma konusunda deneyim yaşamakta ve İngilizce dil kullanımı becerilerini bir adım daha öne taşımaktadırlar.

43

ETKİNLİKLER

Düzenlenen etkinlik ve yapılan aktivitelerle öğrencilerimizin yaparak-yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Etkinlik ve aktiviteler İngilizce konuşmalarını akıcı hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda öz güvenlerini desteklemektedir.

Yeni Çizgi Okulları olarak 2020 Eylül ayında Uluslararası Avrupa Okul Sporları Günü projesi başarı sertifikamızı aldık ve 46 Avrupa ülkesiyle aynı katalogda okulumuzun adını da yazdırdık.

44

ULUSLARARASI SINAVLAR VE PROJELER

Okulumuzda Cambridge sınavları düzenlenerek öğrencilerimizin başarıları uluslararası sertifikalarla taçlandırılmaktadır. Cambridge sınavları dil becerilerinin kısa bir süre içerisinde ve en güvenilir şekilde değerlendirildiği bir sınav sistemidir. Bu sınavlar öğrencilerimizin dil gelişimine destek sağlamakla birlikte uluslararası platformda değerlendirilme sebebiyle aynı zamanda dil kullanımında özgüvenlerine de katkı yapmaktadır. Öğrencilerimiz, alanında uzman öğretmenlerimizce Cambridge sınavlarına hazırlanarak bu sınavlara katılım göstermektedirler.

Ayrıca öğrencilerimiz e-twinning projelerine katılarak dil becerilerini pekiştirmekte; farklı kültür ve kendi yaş gruplarından kişiler tanıyarak sosyal olarak da kazanımlar elde etmektedirler. Aynı zamanda ulusal ve uluslararası Oxford Big Read, Hippo gibi çeşitli yarışmalara öğrencilerimiz dâhil edilerek onların dil gelişimine katkı sağlayacak her alanda aktif olmaları amaçlanmaktadır.

45

KUR VE ETÜT SİSTEMİ

Yeni Çizgi Okulları olarak 9 ve 10. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız Seviye Belirleme Sınavı (Placement Test) sonrasında 4 ayrı seviyede İngilizce kur sistemi  sınıfları oluşturduk. Hafta sonlarında okulumuzun İngilizce öğretmenleri bu 4 gruba ders kitaplarının haricinde konuşma ağırlıklı etkinliklerden oluşan dersler vermektedir.

Öğrencilerimize İngilizce derslerinin yanında akıcı bir şekilde konuşmalarını ve yazmalarını desteklemek, ayrıca sınıf içi öğrenci seviyelerini uygun ve eşit hale getirmek için etüt sistemi geliştirilmiştir. Uygulanan seviye tespit sınavından sonra öğrencilerimiz gruplara ayrılmakta ve seviyelerine uygun dersleri etüt programı çerçevesinde almaktadırlar. Belli aralıklarla uygulanan seviye tespit sınavlarıyla gelişimleri izlenmektedir.

46