EĞİTİM SİSTEMİMİZ

 • Kurs veya Özel Derse İhtiyaç Yoktur. Okulumuz liseye hazırlık sürecinde başarı odaklı bir eğitimi amaçlamaktadır. Öğrencilerimize bu süreçte başka bir kursa veya özel derse ihtiyaç duymadan hedefledikleri liselere yerleşebilecek şekilde eğitim verilmektedir.
 • Yabancı Dil Eğitimi. Avrupa ortak müfredat çerçevesini esas alarak hazırlanan yabancı dil programıyla öğrencilerimizin dil becerileri en etkin şekilde geliştirilmektedir.
 • Kulüpler. Okulumuzda cumartesi günleri etkin bir şekilde kulüp çalışmaları yapılmaktadır. Sene başında yapılan kulüp tanıtımları ile öğrencilerimiz ilgi ve yeteneklerine uygun olan kulüpleri seçmektedirler.
 • Sportif, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler. Okulumuzda öğrencilerimizin çok yönlü gelişebilmesi için sportif, kültürel ve sanatsal aktiviteler yapılmaktadır. Bilimsel projeler, TÜBİTAK projeleri ve e-twinning etkinliklerine katılmak için öğrencilerimiz teşvik edilmekte ve desteklenmektedir. Bu alanlarda okulumuz Türkiye’de ve ilimizde yüksek başarılar elde etmiştir.
 • Robotik Kodlama ve STEM. Bilişim dersleri sayesinde öğrenciler bilişsel ve algoritmik düşünme becerileri kazanırlar. Bu derslere alanında uzman sertifikalı öğretmenlerimiz girmektedir.
 • Oryantasyon. Eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğrencilerimize Ağustos ayında 3 hafta oryantasyon (okula alışma) çalışma yapılmaktadır. 5.sınıf öğrencileri için ortaokula hoş geldin dersleri, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için tüm derslerden bir önceki yılın konularının tekrarı, 8. sınıf öğrencileri içinde LGS hazırlık dersleri yapılmaktadır.
 • Tam Gün Eğitimi. Okulumuzda tam gün eğitim-öğretim uygulanmaktadır. Hafta içi her gün 9 saat ders uygulanmak üzere haftalık toplam 45 saat zorunlu ders yapılmaktadır.
 • Kur Sistemi. 7. ve 8. sınıf öğrencilerimizin ön bilgi ve öğrenme hızlarının farklılığı nedeniyle okulumuzda eğitim-öğretim etkinlikleri  seviye grupları oluşturularak gerçekleştirilir. Homojen sınıf tam öğrenme modeli ile sınıflarda ayda bir grup değişimi yapılır. KUR SİSTEMİ uygulanır.
 • Özel Ders Sistemi. 8. sınıf öğrencilerimiz yıl boyu 1 dersten özel ders alma imkanına sahip olurlar. Kayıt önceliği dikkate alınarak öğrencimizin özel dersi belirlenmektedir.
 • Dersliklerimiz. Derslerimiz çağdaş eğitim-öğretim materyallerini oluşturan akıllı tahtalar ve bilgisayar destekli sınıflarda yapılmaktadır. Sınıflarımız en fazla 18 kişiden oluşmaktadır. Covid-19 nedeniyle dersliklerimiz seyreltilmiştir.
 • Mentor Öğretmenlik Sistemi. Her öğrencinin bireysel öğrenme stilinin farklı olması sebebiyle ‘Mentor Öğretmenlik Sistemi’ uygulanmaktadır. Her öğrenciye bir mentor öğretmen atanmaktadır. Mentor öğretmenler; öğrencinin akademik gelişimi, sosyal alandaki davranışları, öğrenme motivasyonu ve aile içi iletişimi hakkında bilgi toplayarak öğrencileri yönlendirmektedir. Velilerle de sürekli iletişim halinde olan mentor öğretmenler, bu sayede öğrencileri sıkı takip etmektedirler.
 • Disiplin. Okulumuz eğitimde düzene ve disipline inanan bir kurumdur. Bu amaçla yönetim kurulunun belirlediği disiplin kurulu kararları ihtiyaç halinde uygulanmaktadır.
 • Ödevlendirme. Öğretmenlerimiz tarafından yapılan kontroller eyotek sistemine girilmektedir. Ödevlerin takibi branş öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından disiplinli bir şekilde yapılmaktadır.
 • Ödev Tamamlama Dersleri. Öğrencilerin eve minimum düzeyde ödev götürmesi amacıyla öğretmenleri gözetiminde sınıf ortamında ödevlerini tamamlandığı zorunlu dersleridir.
 • Etütler. Yıl boyu yapılan masa başı ve soru çözüm etütlerimiz sınırsızdır. Hafta içi 5, hafta sonu 4 saat olmak üzere toplamda 9 saat etüt ve ek ders çalışmaları uygulanmaktadır.
 • Online Etüt Sistemi. Öğrenciler yapamadıkları soruları mobil uygulamasıyla saat 22.00’ye kadar öğretmenlerine sorabilmektedirler.
 • Genel Tekrar Dersleri. Deneme sınav sonuçlarına göre her dersten en çok zorlanılan konular tespit edilip gönüllü olan öğrencilere tekrar anlatılmaktadır.
 • Yayınlar. Okulumuzda her öğrencimize yeni müfredata uyumlu, video çözümlü konu anlatım föyleri, yaprak testler, soru bankaları, kamp fasikülleri, branş denemeleri ve yabancı dil kitapları olacak şekilde üç farklı yayın ücreti verilmektedir.
 • Deneme Sınavları. Okulumuzda öğrencilerimize, her hafta BRANŞ DENEMELERİ ve ayda bir (8.sınıflarda 2 haftada bir) cumartesi günleri test tekniğini geliştirmek amacıyla deneme sınavları uygulanır. Belli periyotlarda Türkiye Geneli Deneme Sınavları uygulanır. Ayrıca LGS’ye yakın dönemlerde yoğun denemeler uygulanır ve 8. Sınıf öğrencilerimizin LGS öncesi gerçek sınav ortamını tecrübe etmesi ve sınava yönelik son hazırlıklarını tamamlamaları amacıyla SON PROVA yapılır.
 • Kılık Kıyafet. Çarşamba günleri hariç, diğer günler öğrencilerimizin belirlenen okul kıyafetleri ile gelmeleri zorunludur.
 • Veli Toplantıları. Eğitim-öğretim sürecinin iki döneminde de veli toplantıları yapılır. Aynı zamanda eğitim-öğretim yılı başlarken tüm velilerimize okul işleyişi ile ilgili sunum yapılır.
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık. Bireysel farklılıklara saygı duyarak bireyin kendisini tanıması, problem çözme becerileri kazanması, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi, çevresiyle sağlıklı ve dengeli iletişim kurmasına yönelik bir hizmettir. Öğrenci görüşmelerinin sık yapılmasının öğrenciyi tanıma ve yönlendirmede oldukça önemli olduğuna inanıyoruz. Her öğrenciye ulaşabilmek adına okulumuzda çok sayıda rehber öğretmenimiz bulunmaktadır. Rehber öğretmenlerimiz bireysel görüşme yaparak psikolojik danışmanlık, hedef belirleme, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında öğrencilerimize destek olmaktadır. Öğrencilerimizin zamanını iyi değerlendirmeleri ve verimli ders çalışmaları için bireysel ders çalışma planı hazırlanmaktadır.